MŁODZI MISTRZOWIE NA FORUM

O sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:
 • zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
 • stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
 • pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

Podstawowym celem sesji Forum Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

Do kolejnych edycji sesji Forum Młodych Mistrzów dołączają przedstawiciele z nowych środowisk uczelnianych i kół naukowych.

XVI Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów
już otwarty!
Finał - 19 września 2024 r.
Sesji tej towarzyszy Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim, w którym została ogłoszona kolejna edycja Konkursu były studentami studiów I, II i III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) oraz doktoranci nie będący uczestnikami Szkoły Doktorskiej, ale mający otwarty przewód doktorski, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Stąd prace konkursowe mogą zgłosić także absolwenci studiów, o ile obronili prace w roku akademickim, w którym prowadzona jest kolejna edycja Konkursu. Prace konkursowe mogą być przygotowywane samodzielnie lub pod opieką Opiekunów Naukowych.

Tematy wiodące Konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.

Więcej informacji o Konkursie NA PLAKACIE.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w latach 2020-2022 r. Konkurs Młodych Mistrzów został przeprowadzony w uproszczonej formule i w formie zdalnej. XV Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów 2023 został zakończony.
Protokół z Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów w 2023 roku.
Zobacz film o Konkursie Młodych Mistrzów
Filmy z wystąpień w sesji Forum Młodych Mistrzów na XXVII i XXVIII Forum Teleinformatyki​
Wystąpienia w sesji Forum Młodych Mistrzów​

Nagrody

Najlepsze prace, przedstawione podczas sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski”, są nagradzane
i wyróżniane.

O wynikach decyduje Jury Konkursu Młodych Mistrzów.

Kategorie konkursowe w 2023 r.

Nagroda główna:

 • „Najlepsza merytorycznie praca”
  Główni Partnerzy – Rada Programowa Forum Teleinformatyki, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Współpartner – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Nagrody specjalne:

 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej”
  Główny Partner – Minister właściwy ds. Informatyzacji
 • „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji”
  Główny Partner – Narodowy Bank Polski
 • „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa”
  Główny Partner – NASK-PIB
 • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym”
  Główny Partner – Fundacja Rozwoju Informatyki
 • „Poza horyzont…”
  Główny Partner – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • „Najlepsza praca z zakresu internetu rzeczy i sztucznej inteligencji”
  Główny Partner – Phoenix Systems
 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia”
  Główny Partner – Centrum e-Zdrowia
 • „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji”
  Główny Partner – Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki
Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród Laureatom 2023
Filmy – wręczenie nagród Młodym Mistrzom z XXVI i XXVII Forum Teleinformatyki