XXII Forum Teleinformatyki

„Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”
zakończyło obrady.

W otwierającej Forum prezentacji „Cyfrowa Polska – sprawna i bezpieczna” Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, mówiła o planach i sposobach zapewnienia sprawnego i bezpiecznego otwarcia danych oraz współdziałania systemów informatycznych administracji publicznej dla wygody obywatela.

Tegoroczne Forum przyniosło kolejny rekord frekwencji – w obradach uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Na Forum, już po raz piętnasty, wręczono Nagrodę im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami zostali Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju i Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Po raz kolejny został także przyznany tytuł – „Złoty Herold”, prestiżowa nagroda Rady Programowej Forum. Tegorocznym laureatem został Główny Urząd Statystyczny za właściwe upowszechnianie przesłania Forum w brzmieniu: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”.

Patroni Honorowi XXII Forum Teleinformatyki:
Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Patron Forum:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Honorowi Patroni sesji samorządowej: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju, dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB (p.o. Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego).
Patron sesji ubezpieczeniowej: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Honorowi Patroni sesji Forum Młodych Mistrzów: Narodowy Bank Polski (Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja dofinansowana ze środków NBP), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk). Partnerem tej sesji był Oddział Mazowiecki PTI.
Partner panelu Noc architektów: IEEE Computer Society Poland Chapter
Partnerzy Forum: Asseco, Check Point Software Technologies i IBM Polska.
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Computer Reseller News, Computerworld, serwis CyberDefence24, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS i magazyn ITWIZ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym we współpracę przy tworzeniu i realizacji tej edycji oraz uczestnikom, którzy tworzyli wspaniałą atmosferę podczas Forum.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej z ceremonii otwarcia Forum oraz wystąpień w sesji inauguracyjnej.


Polecamy również zapoznanie się z wypowiedziami uczestników Forum, zamieszczonymi na YouTube pod hasłem: XXII Forum Teleinformatyki.


W dniu 12 grudnia 2016 r.
odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji uroczystość wręczenia nagród Młodym Mistrzom informatyki, wygłaszającym prezentacje na XXII Forum Teleinformatyki.

W spotkaniu, oprócz laureatów i ich opiekunów oraz członków jury, uczestniczyli: Paweł Majewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. Paweł Rowiński – Wiceprezes PAN, prof. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, prof. Grażyna Szpor – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Przewodniczący Rady Programowej Forum, dr hab. Marcin Paprzycki – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:
I.    Nagroda Rady Programowej Forum Teleinformatyki
Kategoria - „Najlepsza merytorycznie prezentacja”

II.    Nagroda Ministerstwa Cyfryzacji
Kategoria - „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej”

III.    Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Kategoria - „Najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych osobowych”

IV.    Nagroda Polskiej Akademii Nauk
Kategoria - „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja”

Lista laureatów

Na podstawie oceny prezentacji zgłoszonych do sesji „Forum Młodych Mistrzów” - Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa zostały przyznane również wyróżnienia.

Lista wyróżnionych

Coraz większe zainteresowanie sesją „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” wpłynęło na to, że zagościła ona na stałe w programie Forum Teleinformatyki.

Już teraz zapraszamy uczelnie i koła zainteresowań naukowych do współpracy przy tworzeniu tej sesji na XXIII Forum, które jest zaplanowane w dniach 28-29 września 2017 roku.

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć galerię