DO FORUM POZOSTAŁO

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Podczas konferencji wręczane są Nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.
Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 19-20 września w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie k. Warszawy.

O FORUM

Organizatorzy XXX Forum

30 lat Forum

393 uczestników
XXIX Forum

4.8/5 ocena organizatora

39% uczestników
z administracji publ.

UCZESTNICY O FORUM

RAMOWA AGENDA XXX FORUM TELEINFORMATYKI

„ePolska po XXX latach
System informacyjny państwa vs sztuczna inteligencja”

19-20 września 2024 roku

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Miedzeszyn

Czwartek, 19 września 2024

Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów
oraz wręczenie Nagrody „Wielki Herold XXX-lecia Forum Teleinformatyki”

SESJA 1

FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

SESJA 2

SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA – e-USŁUGI XXX-LECIA

SESJA 3

ROZSZERZAMY HORYZONTY

SESJA 6

FORUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

SESJA 5

FORUM
MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY
INFORMATYZACJI PAŃSTWA”
„CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

SESJA 4

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH –
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wręczenie Nagrody im. Marka Cara

Uroczysta kolacja

Piątek, 20 września 2024

Rozpoczęcie obrad

SESJA 7

FORUM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SESJA 8

FORUM NOWYCH IDEI
oraz
KOCIOŁ DYSKUSYJNY
„ODPOWIEDZIALNA SZTUCZNA INTELIGENCJA”
Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia”
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu
Młodych Mistrzów

Zakończenie obrad

RAMOWA AGENDA XXX FORUM TELEINFORMATYKI

„ePolska po XXX latach
System informacyjny państwa vs sztuczna inteligencja”

19-20 września 2024 roku

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Miedzeszyn

Czwartek, 19 września 2024

Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Wielki Herold XXX-lecia Forum Teleinformatyki”

SESJA 1

FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

SESJA 2

SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA – e-USŁUGI XXX-LECIA

SESJA 3

ROZSZERZAMY HORYZONTY
SESJA 4 (równolegle z sesją 5 i 6)
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH – CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SESJA 5 (równolegle z sesją 4 i 6)
FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”
SESJA 6 (równolegle z sesją 4 i 5)
FORUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wręczenie Nagrody im. Marka Cara

Uroczysta kolacja

Piątek, 20 września 2024

Rozpoczęcie obrad

SESJA 7

FORUM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SESJA 8

FORUM NOWYCH IDEI
KOCIOŁ DYSKUSYJNY
(Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia”
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu
Młodych Mistrzów

Zakończenie obrad

PATRONAT HONOROWY XXX FORUM

Krzysztof Gawkowski
Minister Cyfryzacji

Narodowy Bank Polski

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Towarzystwo
Informatyczne

PATRONAT MEDIALNY XXX FORUM

GALERIA ZDJĘĆ

WIDEORELACJE