AKTUALNOŚCI

NAGRODY IM. MARKA CARA 2023

Od kilkunastu lat na Forum wręczana jest Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2023
– Krzysztof Silicki
– Roman Szwed

NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY” 2023

Nagrodę „Złotej e-Tarczy” podczas XXIX Forum Teleinformatyki otrzymały następujące instytucje:
– SAS Institute
– VeloBank

NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA” 2023

Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę i zaangażowanie wspierają ideę Forum.

Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”
– Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne UKSW
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
Laureaci indywidualni
– Dominik Rozkrut

Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”
– ComCERT
– GPW Tech
Laureaci indywidualni
– Witold Drożdż
– Paweł Kikosicki
– Włodzimierz Owczarczyk
– Agnieszka Rynkowska
– Krzysztof Silicki
– Michał Witkowski

NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrodę „Złotej e-Tarczy” otrzymały następujące instytucje:
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralny Ośrodek Informatyki
– Główny Urząd Statystyczny
– Ministerstwo Finansów
– Ministerstwo Infrastruktury
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Pan Franciszek Rakowski oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA”

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:
„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

Nagrodzeni w 2022 roku
Laureaci nagrody
„Złoty Herold I stopnia”:

– IBM Polska
– NASK Państwowy Instytut Badawczy

Laureaci indywidualni nagrody
„Złoty Herold II stopnia”:

– Grażyna Szpor
– Andrzej Chojnacki
– Jarosław Deminet
– Rafał Kasprzyk
– gen. bryg. Karol Molenda
– Zbigniew Szpunar

Laureaci zbiorowi (podmioty) nagrody
„Złoty Herold II stopnia”:

– Atende Industries
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralny Ośrodek Informatyki

JOANNA ŚMIGIELSKA ORAZ PROF. DR HAB. EWA ZIEMBA LAUREATKAMI NAGRODY IM. MARKA CARA

Joanna Śmigielska, nauczycielka, animatorka młodzieżowej społeczności informatycznej; Założycielka fundacji Informatyka na Start; Arbiter CKE matury informatyki oraz prof. dr hab. Ewa Ziemba, Profesor nauk ekonomicznych; Badacz i dydaktyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Członek European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu; Twórca polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego; Popularyzator paradygmatu zrównoważenia w pracach nad strategiami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim; Ambasador polskiej nauki na świecie, zostały Laureatkami tegorocznej, 21. edycji Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki.
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.