NAGRODY IM. MARKA CARA 2023

Od kilkunastu lat na Forum wręczana jest Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2023– Krzysztof Silicki– Roman Szwed Dowiedz się więcej o Laureatach i Nominowanych do tej Nagrody

NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA” 2023

Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę i zaangażowanie wspierają ideę Forum. Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”– Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne UKSW– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii TechnicznejLaureaci indywidualni– Dominik Rozkrut Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”– ComCERT– GPW TechLaureaci indywidualni– Witold Drożdż–…

NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa. Nagrodę „Złotej e-Tarczy” otrzymały następujące instytucje:– Bank Gospodarstwa Krajowego– Centralny Ośrodek Informatyki– Główny Urząd Statystyczny– Ministerstwo Finansów– Ministerstwo Infrastruktury– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny– Zakład Ubezpieczeń Społecznych– Pan…

NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA”

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!” Nagrodzeni w 2022 rokuLaureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”:– IBM Polska– NASK Państwowy Instytut Badawczy Laureaci indywidualni nagrody„Złoty Herold II stopnia”:–…

JOANNA ŚMIGIELSKA ORAZ PROF. DR HAB. EWA ZIEMBA LAUREATKAMI NAGRODY IM. MARKA CARA

Joanna Śmigielska, nauczycielka, animatorka młodzieżowej społeczności informatycznej; Założycielka fundacji Informatyka na Start; Arbiter CKE matury informatyki oraz prof. dr hab. Ewa Ziemba, Profesor nauk ekonomicznych; Badacz i dydaktyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Członek European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu; Twórca polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego; Popularyzator paradygmatu zrównoważenia w pracach nad…

TECHNOLOGIE W WALCE Z PANDEMIĄ – NAGRODA „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Wiodąca tematyka tegorocznej XXVII edycji Forum Teleinformatyki – „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy” – nawiązując do pandemii COVID-19 jest jednocześnie kierowana w przyszłość. Technologie teleinformatyczne w coraz większym stopniu będą wykorzystywane do walki z pandemią. Biorąc to pod uwagę, Rada Programowa ustanowiła nagrodę „Złota e-Tarcza” w celu uhonorowania podmiotów, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie…

DR N. O ZDROWIU DOROTA KILAŃSKA ORAZ AGATA MIAZGA LAUREATKAMI NAGRODY IM. MARKA CARA

Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, Prezes założyciel fundacji Florencja, Dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP oraz Agata Miazga, analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych i opierania polityk publicznych na danych zostały Laureatkami tegorocznej, 20. edycji Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki.Nagroda przyznawana jest za wybitne…

„ZŁOTE HEROLDY” WRĘCZONE

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!” Nagrodzeni w 2021 rokuLaureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”:– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA– Polskie Towarzystwo Informatyczne Laureaci nagrody „Złoty Herold…